Op.Dr. Sinan Güleç

OP. DR SİNAN GÜLEÇ

MYOM Tedavileri

Myomlar, rahimdeki kas dokusundan oluşan iyi huylu tümörlerdir ve kadınların üreme çağı boyunca sıkça karşılaşılan bir durumdur. Myomlar genellikle semptomsuz olabilir veya hafif semptomlara neden olabilirler; ancak bazı durumlarda, semptomlar rahatsız edici veya ciddi olabilir ve tedavi gerektirebilir.

Myom tedavisi, semptomların şiddetine, myomların boyutuna, hastanın yaşına, gebelik isteğine ve diğer sağlık faktörlerine bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar bulunur:

  1. İzlem ve Gözlem:Semptomsuz veya hafif semptomlara sahip olan bazı myomlar, sadece izleme ve gözlem altında tutulabilir. Bu yaklaşım, myomların büyümesini ve semptomların ilerlemesini takip etmeyi içerir.
  2. İlaç Tedavisi:Semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar veya hormon terapisi gibi ilaçlar kullanılabilir. Hormon terapisi, myomların büyümesini kontrol etmeye veya semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.
  3. Cerrahi Müdahale:Cerrahi müdahale, myomların çıkarılmasını veya rahmin tamamen alınmasını içerebilir. Myomektomi, myomların cerrahi olarak çıkarılması işlemidir ve rahmin korunmasını sağlar. Histerektomi ise rahmin tamamen alınması işlemidir ve daha ciddi semptomlara veya büyük myomlara sahip kadınlarda tercih edilebilir.
  4. Girişimsel Yöntemler:Embolizasyon gibi girişimsel yöntemler, myomların kan kaynağını keserek küçülmesini sağlayabilir. Bu yöntem, cerrahi olmayan bir seçenek olarak düşünülebilir ve rahmin korunmasını sağlar.
  5. Yeni Tedavi Yaklaşımları:Son yıllarda, ultrason odaklı yüksek yoğunluklu ultrason (HIFU) gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler, myomların odaklanmış ultrason dalgalarıyla hedeflenmesini sağlar ve cerrahi müdahale gerektirmez.

Her hasta farklı olduğu için, myom tedavisi seçimi bireysel ihtiyaçlara ve semptomlara bağlı olarak yapılmalıdır. Hastalar, tedavi seçenekleri hakkında doktorlarıyla detaylı bir şekilde görüşmeli ve kişisel tercihlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bir tedavi planı oluşturmalıdır.